Selaa kertomuksia

Sanni, lujuuslaskija tai design engineer

Muu, X Oy

Julkaistu 11.10.2021

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Energiatekniikka
Muut opinnot Konetekniikka, ohjelmointitekniikka
Valmistumisvuosi 2019

Tyypillinen työpäiväni: Voimalaitossuunnitteluun liittyvää, lujuus- ja prosessilaskentaa, sekä teknisten piirrustusten tekoa. Erilaisia materiaalien valintaan liittyviä laskentoja ja mallinnusta vaihtuviin projekteihin. Käytännön työ tehdään pääosin Ecxelillä, 3D-suunnittelutyökaluilla ja erilaisilla laskentaohjelmistoilla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Kattila- ja polttotekniikan tuntemus, oman työn johtaminen, kyky oppia uutta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tein ensimmäiset kuukaudet tutuksi tulleen vuokrafirman palveluksessa, jonka jälkeen sain jatkuvan työsopimuksen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pääaineopinnot (voimalaitos-, poltto- ja höyrytekniikka), konetekniikan sivuaineen antama ohjelmistojen käyttötaito.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella sivuaineita mahdollisimman laajasti omien mielenkiintojen ja resurssien mukaan. Itse olen kokenut, että on helpompi kehittää omia taitoja, jos perusteet on jo olemassa, kuin etsiä kovin tiukkaan asiantuntijuuteen sopivaa työtehtävää. Tällöin on helpompi myös räätälöidä työtehtäviä itselleen sopivammaksi, kun saa todellisen käsityksen työssä tarvittavista taidoista. Erilaisia ohjelmistoja kannattaa opetella käyttämään mahdollisimman rohkeasti, niissäkin on sitten helpompi lähteä kartuttamaan tarvittavia taitoja, kun edes joku käsitys alun perin.

Lisää kertomuksia

Antti

Intraday Trader

Työtehtäväni on yksiselitteisesti käydä kauppaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Käytännössä työssä suu… lue kertomus >

Kerttu

Tyypillinen työpäiväni koostuu useista eri osista, jotka limittyvät toisiinsa eri projektivaiheissa. Usei… lue kertomus >

Energiainsinööri

suunnitteluinsinööri

Projektien kanssa toimitaan, teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa, työmaakäyntejä, jon… lue kertomus >

Avokado

automaatioinsinööri

Tyypillinen työpäivä koostuu teknisten dokumenttien suunnittelusta, piirtämisestä/päivittämisestä, asiakk… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›