Browse stories

Uraohjauspsykologi, Uraohjauksen ja ammatinvalinnan psykologi

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 25.5.2020

Pääaine tai koulutusohjelma Psykologia
Muut opinnot Kasvatustieteet, nuorisotyö
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni sisältää asiakkaiden ohjausta kasvotusten, puhelimitse ja verkossa eri kanavia käyttäen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu, kirjoittaminen ja muut viestintätaidot, työelämän ja koulutusvaihtoehtojen tuntemus

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni hakemalla avoinna olevaa paikkaa pian valmistumiseni jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä opintoja, ymmärrystä ihmisestä laajasti (kehityspsykologia, motivaatio, asenteet, mielenterveys) sekä myös kasvatustieteen opinnoista on ollut hyötyä esimerkiksi ryhmien kanssa työskennellessä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uraohjauksen ja ammatinvalinnan psykologin työssä kaikesta mahdollisesta työelämäkokemuksesta on hyötyä. Kokeile siis erilaisia kesä- ja sivutyömahdollisuuksia psykologin opintojen aikana. Jos sinua kiinnostavat yhteiskunnalliset, koulutukseen ja työelämään liittyvät kysymykset, ammatinvalinnan ja uraohjauksen parissa työskentely voisi hyvinkin olla juttusi.

More stories

Orvokki

professori

Työ on erittäin vaihtelevaa ja koostuu mm. tutkimusasetelmien suunnittelemisesta, tutkimusaineiston analy... read story >

Terhi

Kipu- ja kuntoutuspsykologi

Tyypillisin työpäiväni koostuu pitkäaikaista kipua kantavien potilaiden ja kuntoutujien yksilöajoista. To... read story >

Tuulia

perheneuvolapsykologi

asiakastyö lapsiperheiden parissa
- perheen tuen tarpeen arviointi
- psykologiset tutkimukset
- terapi...
read story >

Psykologi

psykologi

Tapaan murrosikäisiä nuoria ja heidän vanhempiaan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisilla. Tapaamiset ova... read story >

Heli vaaka

Heli Rautjärvi

työterveyspsykologi

Heltti on työterveysalaa ravistava kasvuyritys, jonka mottona on "Always challenge the old way". Näin oll... read story >

Tuuli

psykologi

Keskustelen keskimäärin kolmen asiakkaan kanssa päivittäin. Yhden tapaamisen kesto on 45-60 minuuttia, ja... read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›