Plocka berättelser

Zeronade, tullitarkastaja

Asiakastyö tai potilastyö, Suomen tulli

Julkaistu 20.8.2014

Opiskelupaikkani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Merikuljetukset
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Matkustajaliikenteen ja raskaan liikenteen tarkastukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaalinen kanssakäyminen, kielitaito, uteliaisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Työttömyys, aiempi työhistoria

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Huolintatoiminta, lastitekniset opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Monipuolinen työura

Mera berättelser

KJM

työnjohtaja

Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmi... läs berättelsen >

JK

laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›