Browse stories

Merja, tutkija

Research or development, Valtio

Julkaistu 1.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot psykologia, sosiologia, tiedotusoppi, hallintotieteet
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä tutkimusprojekteja, jossa hoidan tutkimusprosessin käytännössä alusta loppuun tutkimusapulaisten kanssa. Tuloksia käytetään kehittämistyössä. Joskus isompien artikkelien kirjoittamista, harvemmin kansainvälisiin kokouksiin/konferensseihin osallistumista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, analyyttisyys, luovuus, englannin kielen taito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin korkeakouluharjoittelijana opintojen loppuvaiheessa ko. työnantajalla. Sain graduaineiston mukaani ja tein gradun seuraavan lukuvuoden aikana ja seuraavana keväänä minut pyydettiin takaisin töihin. Ensin olin tekemässä määräaikaisuuksia, jonka jälkeen sain vakinaisen viran.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Laadullisista menetelmäopinnoista, pääaineopinnoistani ja sosiologian ja psykologian sivuaineopinnoistani.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vielä enemmän töissäni olisi hyötyä, jos olisin opiskellut enemmän kvantitatiivisia menetelmiä. Ne ei opiskeluvaiheessa kiinnostaneet, mutta työelämään siirtyessä niistä ehdottomasti olisi ollut hyötyä.

More stories

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… read story >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… read story >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… read story >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›