Browse stories

Nina ,

Consulting

Julkaistu 14.8.2017

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsultointi, strateginen suunnittelu.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tutkimus-menetelmät, ohjaustaidot ja opetustaidot, kokonaisuuksien hahmottaminen ja samalla yksityiskohtien ymmärtäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta. Aiempi koulutus (KTM) ja pitkä työkokemus varmaan edistivät työhön pääsyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologian teorioista on ollut eniten hyötyä, samoin markkinointiopinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sosiaalipsykologit hakeutuvat usein sosiaalialallle. Opinnoista olisi hyötyä myös media-alalla, markkinointityössä, rekryfirmoissa, henkilöstöhallinnossa ja kaikessa sellaisessa työssä, missä on tärkeää ymmärtää ja ennakoida ihmisten mielenliikkeitä sekä tunnistaa tai kehittää ihmisen voimavaroja.

More stories

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… read story >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… read story >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … read story >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›