Browse stories

Sari, kriisityöntekijä

Customer service / patient care

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani University of Kuopio
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Psykologia, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijärjestelmistä, laatutyö, vapaaehtoistyön koordinointi ja kouluttaminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, ryhmänohjaus, tilastotiede,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni aikoihin paikkakunnallani alkoi valtakunnalliseen projektiin liittyvä työllistymiskoulutus. Sain alunperin paikan sitä kautta. Myöhemmin olin välillä töissä eri tehtävissä toisella paikkakunnalla. Paluumuuton myötä hain lehti-ilmotuksen avointa paikkaa, ja sain sen ehkä juuri siksi, että minulla oli jo kokemusta työstä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologia, ryhmäilmiöt, Tilastollinen tietojenkäsittely, myöhemmin täydennyskoulutuksena työnohjaus.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkkopalvelut ovat nykyisin osa monia tehtäviä.

More stories

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… read story >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… read story >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … read story >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›