Browse stories

Tiina,

Research or development, Valtio

Julkaistu 26.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot naistutkimus, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja toiset päivät kuluvat työhuoneessa tietokoneella analyysin ja kirjoittamisen parissa. Minulla on myös joitakin opetus- ja opiskelijoiden ohjaustehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, itsenäisyys, kirjoitustaito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tutustuin maisteriohjelman ja gradun teon kautta alan vanhempiin tutkijoihin, joiden kautta pääsin mukaan tutkimusryhmään.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Metodiopinnot, naistutkimus, yleinen kulttuurien tuntemus sekä venäjän kieliopinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Etenkin humanistisien alojen opiskelijoiden kannattaa jo opintojen alusta suunnata opintonsa ja osaamisensa sivuainevalintojen kautta. Aina nämä eivät ole niitä mielenkiintoisimpia oppiaineita, mutta esimerkiksi viestinnän, projektihallinnon ja tilastotieteen opinnot pätevöittävät humanistisesti suuntautunutta opiskelijaa monille aloille.

More stories

Mi

verkostokoordinaattori

Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtävi… read story >

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… read story >

Kimmo

program manager

Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinont… read story >

Anne

erityisasiantuntija

Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen li… read story >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›