Browse stories

Mi, verkostokoordinaattori

Planning, development or administrative duties, Spring House Oy

Julkaistu 7.4.2020

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot monikulttuurisuus, teologia, filosofia
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä. Erittäin paljon yhteistyötä organisaation omien toimijoiden kanssa kuin myös verkostoitumista yrityksien, järjestöjen ja kuntasektorin toimijoiden kanssa. Työ on itsenäistä ja vaatii kurinalaisuuttaa, organisointitaitoja ja erittäin sujuvaa digiosaamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, Digitaidot ja tietotekninen osaaminen, Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikoina työskentelin kaupan tehtävissä. Tein ohessa myös tutkimusassistentin tehtäviä. Ennätin pyörähtää markkinointiviestinnän toimistossakin. Sittemmin olen toiminut erilaisissa koulutuksen ja sen organisoinnin tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Erilaisuuden ymmärtäminen ja siihen liittyvät opinnot. Toisaalta ymmärrykseni kulttuurien suhteen on johtanut siihen, että en anna monien kulttuurin luomien odotuksien kahlita automaattisesti omaa toimintaani. Osaan kyseenalaistaa itsestään selvyyksinä pidettyjä asioita. Tämä on johtanut myös siihen, että olen ennakkoluulottomasti opiskellut lisää ja laajentanut osaamistani.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Elämään kannattaa suhtautua jatkuvan oppimisen ikuisena polkuna. Yhden koulutuksen takaa harvoin avautuu "vain yksi onnellinen tulevaisuus".

"Istuessaan oksalla lintu ei koskaan pelkää oksan katkeavan, koska se luottaa siipiinsä, ei oksaan."

More stories

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… read story >

Kimmo

program manager

Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinont… read story >

Anne

erityisasiantuntija

Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen li… read story >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… read story >

Tiina

Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja tois… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›