Browse stories

Kimmo, program manager

Planning, development or administrative duties, Aalto Executive Education

Julkaistu 6.3.2014

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot Uskontotiede, Afrikan tutkimus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinonti, työvoimakoulutuksissa tutorointi (opiskelijoiden ja työnantajayrityksien yhteistyön sujumisen seuraaminen). Tämän lisäksi satunnaisempia tehtäviä aina tilanteen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, verkostoituminen, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen pääsin töihin työ-ja elineinotoimistoon (tuolloin työvoimatoimisto), jossa työkentelin mm. työvoimakoulutusten parissa. Silloinen TKK Dipoli järjesti työvoimakoulutuksia ja siellä vapautui viransijaisuus, jonka sain. Sittemmin TKK Dipolista tuli Aalto PRO, josta puolestaan tuli Aalto Executive Education.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Humanistisen tutkinnon yleissivistävyys ja painottuminen laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen on helpottanut uusiin, hyvinkin vieraisiin aloihin tutustumista ja uusissa tehtävissä toimimista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli opiskelet humanistista tai esim. valtioteteellistä alaa, kannattaa ottaa sivuaineeksi jokin "kova" tieteenala. Itse lisäisin nyt opintoihini jotain kauppatieteellistä, myyntiä/markkinointia tai mahdollisesti viestintää. It-osaaminenkaan (ohjelmointi yms.) ei varmasti cv:tä pahentaisi

More stories

Mi

verkostokoordinaattori

Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtävi… read story >

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… read story >

Anne

erityisasiantuntija

Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen li… read story >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… read story >

Tiina

Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja tois… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›