Browse stories

Suvi Laaksonen,

Other, Bayer Oy

Julkaistu 23.8.2013

Opiskelupaikkani Turku University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen ja kalustan tuotanto- ja laboratoriotiloja, ylläpidän kattavaa GMP-dokumentaatiota tehtaan käyttäjävaatimuksista ja materiaalivirroista, toimin asiantuntijana puhdasvesi- ja paineilmajärjestelmissä ja lisäksi monenmoista pikkuaskaretta.

Tyypillinen työpäivä sisältää pohjakuvien piirtämistä ja suunnittelua AutoCAD-ohjelmalla ja mahdollisesti palaverin muutettavan osaston henkilöstön kanssa. Kuuntelen osaston toiveita työpisteille ja suunnittelen osaston layoutin, laitesijoittelun ja kalustuksen mahdollisimman hyväksi ergonomian, viihtyvyyden ja tuotantotehokkuuden kannalta. Piirtämäni kuvan pohjalta muut suunnittelijat (sähkö, putkisto, ilmastointi, rakenteet jne) voivat tehdä oman alansa suunnitelmat.

Päivä saattaa sisältää tilojen mittauksia kalustesuunnittelua varten, piirtämistä, tuoteluetteloiden selailua, tarjouspyyntöjen laadintaa, kalustetilausten tekoa, kalusteiden vastaanottoa, muuttomiesten/kalusteasentajien avulla kalusteiden siirtoja ja asennusta, dokumenttien päivitystä, arkistointia, kirjallisten ohjeiden laadintaa, järjestelmien huoltojen organisointia, puhdasvesi- ja paineilmajärjestelmien toiminnan seurantaa, huoltotöiden seurantaa/suorittamista ja mahdollisesti ongelmanratkontaa jos jokin menee vikaan. Päivä saattaa sisältää myös koneenosien tai erikoiskalusteiden piirtämistä, joiden pohjalta esim. metallipaja tekee meille tarvittavan osan tai kalusteen.

Työni painottuu paljon tietokoneella tehtävään toimistotyöhön. Saan olla tekemisissä koko tehtaan väen ja monien ulkoisten toimittajien kanssa. Pääsen messuille ja seminaareihin tutustumaan uusiin ratkaisuihin ja saan kurssittaa itseäni kattavasti tähdäten aina syvempään asiantuntemukseen. Aamulla ei aina tiedä, mitä työpäivä tuo tullessaan ja se pitää mielen virkeänä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, suunnittelu ja kehittäminen, tekninen näkemys

Päädyin nykyiseen työhöni: Alunperin tulin Bayerille suorittamaan toisen vuoden harjoittelujakson ja kesätöihin saman firman validointiosastolle. Kolmantena vuonna tulin taas kesätöihin, mutta sattumalta avautui tilaisuus jäädä töihin talven yli. Siihen aikaan opinnot joustivat ja sain työn ja koulun yhdistettyä. Tein opinnäytetyön Bayerille töiden ohessa ja valmistuin 2009. Vuonna 2010 avautui nykyinen positio, eli tässä työssä olen ollut nyt kolme vuotta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: AutoCAD-kurssit, tietotekniikka, puhdastilatekniikka, puhdasveden tuotannosta oli jollain kurssilla ja mikrobiologia tulevat päälimmäisinä mieleen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sinnikäs piti olla, jotta löysi harjoittelupaikat ilman suhteita. Kannattaa valita eksoottisia kursseja ja käydä vaikka ulkomailla, mikä erottaa Sinut massasta. Itse pääsin Bayerille alunperin ensimmäisen vuoden harjoittelun aiheen (validointi) ja yhden käymäni kurssin avulla, joka sattui käsittelemään validointia. Kannattaa olla avoin ja pyrkiä saamaan jalka oven väliin, mutta ei pidä masentua, jos se ei ihan heti onnistu. Kannattaa ottaa vastaan myös työ, joka ei ihan suoraan miellytä, jos samasta firmasta löytyy se unalmaduuni, koska siirtyminen on aina helpompaa firman sisäisesti.

More stories

Johanna

terveystarkastaja

Tarkastusten tekeminen pääasiassa ennalta ilmoittamatta elintarvikevalvontakohteisiin, tarkastusraporttie… read story >

Jasmin

Laatuassistentti

Tyypilliseen työpäivään kuuluu:
mm. päivä- sekä viikkomittausten teko sekä seuranta, tuotteen laadulline…
read story >

Karlo

laatuinsinööri

Asiakasvalitusten käsittelyä, tutkimista ja raportointia; yhteistyötä T&K-projektien kanssa; oman osaamis… read story >

Anu

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Merkittävä osa työajastani kuluu asiakkaiden ohjaus… read story >

Malla

laboratorioanalyytikko

Työpäivät koostuvat enimmäkseen rutiininomaisista laadunvarmistusanalyyseista. Lisäksi projektiluontoista… read story >

Veera

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›