Browse stories

Malla, laboratorioanalyytikko

Production line

Julkaistu 11.10.2014

Opiskelupaikkani Turku University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Muut opinnot laboratoriotekniikka
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät koostuvat enimmäkseen rutiininomaisista laadunvarmistusanalyyseista. Lisäksi projektiluontoista työtä, kuten menetelmäkehitystä silloin, kun aikaa jää.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, ongelmanratkaisu, ammattitaito

Päädyin nykyiseen työhöni: Nykyiseen työhön päädyin yleisen rekrytointiprosessin kautta, TE-sivuilta löysin aikoinaan ilmoituksen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ammatillisista laboratorioalan perusopinnoista, muita opintoja on voinut valitettavan vähän hyödyntää työssäni, mutta ei niistä toki ole haittaakaan ollut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos sinulla on kunnianhimoa edetä urallasi, niin suosittelen lämpimästi siirtymistä ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijaksi, esimerkiksi kemistiksi. Ainakin nykyisessä työpaikassa tutkinnolla on näissä asioissa suuri merkitys. Vaikka osoittaisit osaamisesi, ilman ylempää korkeakoulututkintoa ei välttämättä pääse etenemään toivotulla tavalla. Jos taas pidät ihan ydinasioiden tekemisestä ja osin projektiluontoisesta työskentelystä, niin siinä tutkinto on ollut kyllä hyödyllinen ja arvostan suuresti oman opinahjoni opettajien ammattitaitoa.

More stories

Johanna

terveystarkastaja

Tarkastusten tekeminen pääasiassa ennalta ilmoittamatta elintarvikevalvontakohteisiin, tarkastusraporttie… read story >

Jasmin

Laatuassistentti

Tyypilliseen työpäivään kuuluu:
mm. päivä- sekä viikkomittausten teko sekä seuranta, tuotteen laadulline…
read story >

Karlo

laatuinsinööri

Asiakasvalitusten käsittelyä, tutkimista ja raportointia; yhteistyötä T&K-projektien kanssa; oman osaamis… read story >

Anu

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Merkittävä osa työajastani kuluu asiakkaiden ohjaus… read story >

Suvi Laaksonen

Suunnittelen ja kalustan tuotanto- ja laboratoriotiloja, ylläpidän kattavaa GMP-dokumentaatiota tehtaan k… read story >

Veera

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›