Browse stories

Jasmin, Laatuassistentti

Production line, Promens Oy

Julkaistu 13.5.2016

Opiskelupaikkani Turku University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Muut opinnot Elintarviketekniikka pääaineena
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäivään kuuluu:
mm. päivä- sekä viikkomittausten teko sekä seuranta, tuotteen laadullinen tarkastelu (hyväksyntä tuotannon aloituksissa sekä tuotannon aikana), reklamaatioiden kirjaamista, laatupäälikön virkaa tekevän laatuteknikon avustaminen ja sijaistaminen. Sekä paljon muuta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: muovitekniikka, prosessiajattelu, laatu

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain syksyllä 2015 työpaikkaa tuotannon puolelta. Pääsin haastatteluasteelle saakka, mutta en saanut paikkaa. Kuitenkin lokakuussa yrityksen tehdaspäälikkö soitti ja tarjosi laatuassistentin paikkaa, koska olin jäänyt heidän mieleensä syksyn haastatteluista.

Marraskuuhun 2015 saakka tein tuotannon erilaisia perustöitä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Prosessituntemus ja -hahmottaminen, raporttien teosta, atk-taidoista, laboratoriotyöskentely sekä laadulliset opit.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Aktiivisuudesta ja avarakatseisuudesta on apua. Itse olen kuluttanut kengänpohjia valtavasti tuotannon puolella opiskeluajoistani lähtien. Unelmia ja tavoitteita saa olla, ja niitä kannattaa tavoitella. Helppoa se ei ole.

More stories

Johanna

terveystarkastaja

Tarkastusten tekeminen pääasiassa ennalta ilmoittamatta elintarvikevalvontakohteisiin, tarkastusraporttie… read story >

Karlo

laatuinsinööri

Asiakasvalitusten käsittelyä, tutkimista ja raportointia; yhteistyötä T&K-projektien kanssa; oman osaamis… read story >

Anu

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Merkittävä osa työajastani kuluu asiakkaiden ohjaus… read story >

Malla

laboratorioanalyytikko

Työpäivät koostuvat enimmäkseen rutiininomaisista laadunvarmistusanalyyseista. Lisäksi projektiluontoista… read story >

Suvi

Suunnittelen ja kalustan tuotanto- ja laboratoriotiloja, ylläpidän kattavaa GMP-dokumentaatiota tehtaan k… read story >

Veera

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›