Browse stories

Zeronade, tullitarkastaja

Customer service / patient care, Suomen tulli

Julkaistu 20.8.2014

Opiskelupaikkani Kymenlaakso University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Merikuljetukset
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Matkustajaliikenteen ja raskaan liikenteen tarkastukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaalinen kanssakäyminen, kielitaito, uteliaisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Työttömyys, aiempi työhistoria

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Huolintatoiminta, lastitekniset opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Monipuolinen työura

More stories

Hanna

materiaalipäällikkö

Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateolli… read story >

KJM

työnjohtaja

Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmi… read story >

JK

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›