Browse stories

KJM, työnjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 6.2.2019

Opiskelupaikkani Häme University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Toimitusketjunhallinta
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmien kesken, projekti/kehittämisasiat

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti, ohjaamisen taidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, innostus kehittää ja edistää muutosta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Kesätöiden kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät opiskeluaiheet tuoneet oikeanlaista ajattelutapaa

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Logistiikan opinnot tuoneet kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen toimitusketjuista ja niiden hallinnasta.

More stories

Hanna

materiaalipäällikkö

Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateolli… read story >

JK

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. read story >

Zeronade

tullitarkastaja

Matkustajaliikenteen ja raskaan liikenteen tarkastukset read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›