Browse stories

JK,

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 26.11.2014

Opiskelupaikkani Satakunta University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Tuotesuunnittelu
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Dokumentointi, tarkkaavaisuus, joustavuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoimena ollutta työpaikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Nykyiseen työnkuvaan koulusta ei paljoakaan saannut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Koulusta kannattaa ottaa kaikki irti sillä työelämässä ei usein ole aikaa opiskella asioita. Pitää olla jonkin näköinen tieto mistä lähtee hakemaan puuttuvia tietoja. Lisäksi hyvä verkoistuminen auttaa tiedon hakemiseen.

More stories

Hanna

materiaalipäällikkö

Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateolli… read story >

KJM

työnjohtaja

Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmi… read story >

Zeronade

tullitarkastaja

Matkustajaliikenteen ja raskaan liikenteen tarkastukset read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›