Browse stories

Karo,

Other

Julkaistu 25.10.2016

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Uskontotiede
Muut opinnot museologia, arkeologia, folkloristiikka, keskiajantutkimus
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Teen kahta työtä: kotoa käsin itsensätyöllistämisajatuksella raportointia toimeksiannoista ja museo-oppaana osa-aikaisesti asiakastyössä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, stressinsietokyky, kokonaisuuksien hahmottaminen ja samalla yksityiskohtien ymmärtäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Museotyöhön päädyin ottamalla itse yhteyttä ko. museoon, projektityötön päädyin hakemalla kyseistä paikkaa julkisessa haussa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tieteellisen tiedon omaksumisesta, tärkeimpien kohtien sisäistämisestä ja kertomisesta asiakasta kiinnostavalla tavalla (vähän niin kuin vastasi suulliseen tenttiin henkilölle, joka ei ole aiheen ekspertti) ja projektityössä hyötyä on ollut eniten aiemmasta työkokemuksesta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan opiskelijajärjestötoimintaan. Siellä oppii niin paineen alla työskentelemistä kuin kommunikointitapoja erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi vanha kulunut sanonta "se näyttää hyvältä seeveessä" päätee erittäin hyvin opiskelijajärjestötoimintaan. Tiedän useita ystäviäni, jotka ovat saaneet töitä opiskelijajärjestökontaktiensa kautta. Itse taas opin pitämään lankoja käsissäni ja ohjaamaan muita (toimin siis varapuheenjohtajana eräässä vaiheessa).

More stories

Ola

opinto-ohjaaja

Henkilökohtaista ohjausta tutkinnon pakollisten sekä valinnaisten opintojen suorittamiseen; ohjauksen tun… read story >

TaasYksiTeologi

toimistoassistentti

Työpäiväni koostuu toimiston (IT-)ongelmien ratkaisusta ja enimmäkseen itsenäisten projektien parissa työ… read story >

Peter

päällikkö

Tyypillinen työpäivä on täynnä palavereja oman tiimin, verkostojen tai työryhmien kanssa. Muu aika kuluu … read story >

Aiska

suunnittelija

Kurssien suunnittelua ja hallintoa, kokousten valmistelua ja kokouksia, erilaisten tapahtumien järjestämi… read story >

Kirjastotäti

kirjastovirkailija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›