Browse stories

Peter, päällikkö

Management and supervisory duties

Julkaistu 14.10.2019

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Uskontotiede
Muut opinnot Sosiaaliantropologia
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä on täynnä palavereja oman tiimin, verkostojen tai työryhmien kanssa. Muu aika kuluu vastaamalla sähköpostiin ja muiden sähköisten välineiden käyttöön.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, suullinen ja kirjallinen viestintä, kommunikaatiotaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Alunperin kurssikaveri suositteli minua entiselle työnantajalleen. Tähän tehtävään päädyin organisaation sisäisessä haussa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pääaineen analysointia ja argumentointia harjoittavat opinnot, kieliopinnot, ryhmätyöskentely, pro gradun kirjoittaminen, seminaarityöskentely

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Keskity siihen mitä teet parhaillaan ja tee se hyvin. Ole avoin ensimmäisten työpaikkojen suhteen, sillä seuraava työpaikka löytyy usein odottamattomalta taholta. Verkostoidu arjessa.

Valmistaudu työhaastatteluun aina hyvin ja ole työhaastattelussa oma itsesi. Hyvä itsetuntemus on rekrytoijan silmissä erityisen tärkeä asia silloin, kun työkokemusta ei ole vielä kertynyt.

More stories

Ola

opinto-ohjaaja

Henkilökohtaista ohjausta tutkinnon pakollisten sekä valinnaisten opintojen suorittamiseen; ohjauksen tun… read story >

TaasYksiTeologi

toimistoassistentti

Työpäiväni koostuu toimiston (IT-)ongelmien ratkaisusta ja enimmäkseen itsenäisten projektien parissa työ… read story >

Karo

Teen kahta työtä: kotoa käsin itsensätyöllistämisajatuksella raportointia toimeksiannoista ja museo-oppaa… read story >

Aiska

suunnittelija

Kurssien suunnittelua ja hallintoa, kokousten valmistelua ja kokouksia, erilaisten tapahtumien järjestämi… read story >

Kirjastotäti

kirjastovirkailija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›