Selaa kertomuksia

J, johdon assistentti

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Hoas

Julkaistu 4.10.2023

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, Englannin kieli
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden hallintaa: tapaamisten ja kokousten varausta ja valmistelua sekä matka- ja majoitusjärjestelyitä kotimaassa ja ulkomailla. Myös materiaalien tuottamista: tiedonhakua, raportointia, esitysten valmistelua sekä kutsujen ja pöytäkirjojen tekoa. Yrityksen tilaisuuksien (infot, koulutukset ym. tapahtumat) valmistelua: tila- ja tarjoiluvarauksia sekä ilmoittautumisten hallintaa. Teen myös sisäistä viestintää: uutiskirjeitä, intran päivittämistä, vähän somea. Lisäksi hoidan monia toimiston pieniä juoksevia asioita.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, ongelmanratkaisu, oma-aloitteisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön perinteisen julkisen/avoimen haun kautta. Minulla on aiempaa työkokemusta kyseisen alan hallinnollisista tehtävistä. Tähän rooliin edellytettiin kuitenkin korkeakoulututkintoa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieli- ja viestintäopinnoista (tekstien tuottaminen, vuorovaikutus). Yleisesti korkeakoulututkinto, varsinkin gradun/opinnäytetyön tekeminen, kertoo siitä, että on kykyä pitkäjänteiseen työhön sekä itseohjautuvuutta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mieti, voisitko tehdä lopputyön jollekin yritykselle/järjestölle. Myös aiheen valinnalla voi syventää omaa osaamistaan juuri siitä alasta, jolle toivoo työllistyvänsä. Kannattaa hyödyntää harjoittelut, vaihto-opiskelut, kesätyöt ym. jolloin voi saada ns. jalan oven väliin. Työpaikka voi aueta yllättäen myöhemmin. Myös urapolut/kehittymismahdollisuudet yrityksen sisällä ovat mahdollisia. Ei kannata sulkea mitään ovia etukäteen.

Lisää kertomuksia

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… lue kertomus >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen lue kertomus >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… lue kertomus >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… lue kertomus >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… lue kertomus >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät lue kertomus >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›