Selaa kertomuksia

AE, aineenopettaja

Opetus ja kasvatus, Espoon kaupunki

Julkaistu 26.10.2013

Opiskelupaikkani Joensuun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Englannin kieli ja kulttuuri, Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus, Matematiikka
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, kärsivällisyys, luova ongelmanratkaisukyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikana tein lyhyitä kieltenopettajien sijaisuuksia ja sain vuoden mittaisen tuntiopettajan toimen heti, kun valmistuin yliopistosta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: opettajan pedagogiset opinnot, ruotsin kielen opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Muista, että opettajan työ on kaikkea muutakin kuin opettamista. Hyvin harvoin opettaja saa keskittää voimavaransa opettamiseen, sillä ainakin peruskoulussa mm. seuraavanlaiset tehtävät vievät opettajalta paljon aikaa ja voimia: luokanvalvojan tehtävät, yhteydenpito huoltajiin, aineryhmä- ja työryhmätyöskentely (mm. erilaisten projektien suunnittelu ja toteutus), koulun sisäinen ja kunnan tasolla tapahtuva henkilöstökoulutus...

Jos siis olet valmis siihen, että vain n. puolet töihin käyttämästäsi ajasta on opettamista, niin tervetuloa alalle. Parhaimmillaan opetustyö peruskoulussa on todella mielenkiintoista ja hauskaa!

Lisää kertomuksia

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… lue kertomus >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… lue kertomus >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen lue kertomus >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… lue kertomus >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… lue kertomus >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… lue kertomus >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›