Selaa kertomuksia

Miia,

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Fujitsu Finland

Julkaistu 14.8.2014

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Sosiologia, Johtaminen
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulutukseen, välillä vedän itse koulutuksia. Olen myös mukana rakentamassa pohjoismaisia yhteistyöverkostoja, eli kutsun yhden alan asiantuntijoita ns. yhteisen pöydän ääreen käymään läpi työtehtäviä, projekteja ja miettimään, kuinka he voivat jatkossa sujuvammin auttaa toisiaan niin, että teemme asioita yhdenmukaisesti eri maissa. Lisäksi vastuullani on sekä kehittää että kouluttaa edelleen erilaisia toiminnan kehittämisen työkaluja, mm. prosessikehittämisen, viestinnän lisäämisen tai tavoitteellisen johtamisen saralla. Työskentelen pääasiassa esimiesten ja johdon kanssa, sekä pidämme kehityspäälliköiden kesken huolen, että tiedämme toistemme tekemisistä, vaikka varsinaisia yhteisiä hankkeita ei olisikaan. Ylimmän johdon kanssa työskentelen, kun sovimme yhdessä linjauksia (minä tuon asiaosaamisen, he strategian ja yhdessä teemme siitä toimenpidesuunnitelman) ja päätämme toimeenpanoista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: englannin kielen taito, esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen päätynyt nykyiseen tehtävääni sitä kautta, että olen aktiivisesti hakeutunut mukaan projekteihin, jotka koin mielenkiintoisiksi ja joissa tiesin voivani käyttää osaamistani. Ajoittain tämä on tarkoittanut lisätöitä ja oman työn ohella tekemistä, mutta aina lopulta minut on palkattu juuri siihen tehtävään virallisesti, jota olen jo hetken aikaa käytännössä tehnyt. Olen myös reippaasti kokeillut erilaisia tehtäviä, jotta löytäisin vahvuuteni ja alan, jossa koko osaamispotentiaalini on käytössä. Olen onnekas, että työskentelen suuressa yrityksessä, jossa tällainen on ylipäätään mahdollista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Englannin kielitaidosta ja analyyttisestä ajattelusta. Opintoaineet ovat luoneet sen osaamisen perustan, jonka varassa minun on hyvä tehdä työtä ja päätöksiä, vaikka en varsinaisesti työssäni joudukaan siteeraamaan suoraan oppimaani. Johtamisopinnot ovat auttaneet yritysmaailman kokonaishahmottamisessa ja varsinkin yritysstrategiodien ymmärtämisessä. Sosiologia taas on antanut perusymmärryksen ihmisen sosiaalisesta luonteesta. Esiintymiskokemusta ja varsinkin englanniksi olisi tarvinnut hirveän paljon enemmän. Nyt olen käynyt koulutuksia työni puolesta ja oppinut hyppäämällä suoraan syvään veteen. Rohkeutta on se, että tekee vaikka pelkää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tärkeintä on olla itse aktiivinen ja tehdä ihan jokainen työtehtävä niin hyvin kuin osaa. Mitättömiä työtehtäviä ei ole. Myös neuvo "toimi kuin olisit jo hakemassasi tehtävässä" on sopinut itselleni ja auttanut löytämään mielekkäät työtehtävät. Epämukavuusalueen pelkäämättömyys kehittää uskomattoman paljon. Itsensä ylittäminen tuo valtavasti itsevarmuutta ja sitä kautta uskallat jälleen ottaa uusia haasteita voittaaksesi. Epäonnistumista ei pidä pelätä, vaan ne täytyy osata kääntää oppimistapahtumiksi. Koska jokainen epäonnistuu ja monet usein. Jos ensimmäisen mokan sattuessa heittää hanskat naulaan, se on lyhyt tie niin työ- kuin siviilielämässäkin.

Lisää kertomuksia

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… lue kertomus >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… lue kertomus >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… lue kertomus >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… lue kertomus >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… lue kertomus >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… lue kertomus >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… lue kertomus >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›