Selaa kertomuksia

Katja, kehittämispäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät

Julkaistu 26.8.2020

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Liiketoimintaosaaminen, tiedotusoppi ja psykologia
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sisäinen auditointi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: suunnittelu- ja organisointitaidot, Ehdottomasti tiimityö ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen loppuvaiheessa työpaikkailmoitukseen vastaamalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkielmien tekemistä ja itsenäisen suunnittelun taitojen kehittävistä opinnoista. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta sekä opettajan pedagogisista opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tekisin molemmat tutkintooni kuuluneet tutkielmat aitoihin yrityksiin, kasvattaisin opintojen aikaista verkostoani sekä antaisin itselleni luvan opiskella rauhassa.

Lisää kertomuksia

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… lue kertomus >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… lue kertomus >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… lue kertomus >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… lue kertomus >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… lue kertomus >

maeae2

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… lue kertomus >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›