Selaa kertomuksia

Katja, kehittämispäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät

Julkaistu 26.8.2020

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Liiketoimintaosaaminen, tiedotusoppi ja psykologia
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sisäinen auditointi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: suunnittelu- ja organisointitaidot, Ehdottomasti tiimityö ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen loppuvaiheessa työpaikkailmoitukseen vastaamalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkielmien tekemistä ja itsenäisen suunnittelun taitojen kehittävistä opinnoista. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta sekä opettajan pedagogisista opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tekisin molemmat tutkintooni kuuluneet tutkielmat aitoihin yrityksiin, kasvattaisin opintojen aikaista verkostoani sekä antaisin itselleni luvan opiskella rauhassa.

Lisää kertomuksia

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… lue kertomus >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… lue kertomus >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… lue kertomus >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… lue kertomus >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… lue kertomus >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… lue kertomus >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… lue kertomus >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›