Millaisia mahdollisuuksia koulutukseni tarjoaa minulle?

Tietoja ammattikorkeakouluista valmistuneista

Yleisimmät tehtävät

31 %

vastaajista työskentelee asiakas-/ potilastyössä

13 %

vastaajista työskentelee johto- ja/tai esimiestehtävissä

11 %

vastaajista työskentelee suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävissä

Opintojen hyödyntäminen työssä

90

10

hyödyntää jonkin verran tai jatkuvasti

ei voi hyödyntää juuri lainkaan

Koulutuksen ja työn vaativuuden vastaavuus

79

21

työ vastaa hyvin koulutusta tai on vaativampaa

työn vaativuus koulutusta alhaisempaa

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta

78

22

tyytyväinen

tyytymätön

Tietoja yliopistoista valmistuneista

Yleisimmät tehtävät

31 %

vastaajista työskentelee suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä

28 %

vastaajista työskentelee opetus- tai kasvatustehtävissä

20 %

vastaajista työskentelee asiakastyö/ potilastyössä

Opintojen hyödyntäminen työssä

95

5

hyödyntää jonkin verran tai jatkuvasti

ei voi hyödyntää juuri lainkaan

Koulutuksen ja työn vaativuuden vastaavuus

84

16

työ vastaa hyvin koulutusta tai on vaativampaa

työn vaativuus koulutusta alhaisempaa

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta

85

15

tyytyväinen

tyytymätön

töissä.fi haluaa kuulla kokemuksistasi —

Miten sinusta tuli sinä?

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›