Plocka berättelser

Marita, suunnittelija

Utbildning, Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Julkaistu 9.10.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Aikuiskasvatustiede, Psykologia, Yrityksen taloustiede, laskentatoimi, Yhteiskuntapolitiikka
Valmistumisvuosi 1991

Tyypillinen työpäiväni: Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin. Olen yhteydessä asiantuntijakouluttajiin ja asiakkaisiimme kasvokkain tai verkon välityksellä koulutusten (ja kehittämishankkeiden) suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa. Kirjoitan ideapapereita, esitetekstejä, hakemuksia, raportteja ja erilaisia yhteenvetoja. Koulutan myös jonkin verran ja vastaan yksikössämme pedagogisesta kehittämisestä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, asioiden jäsentämiskykyä, kykyä löytää asian ydin, pedagogista osaamista/ajattelutapaa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikojen harjoittelu- ja kesätyöpaikat erilaisissa oppilaitoksissa varmasti vahvistivat ammatillista suuntautumista. Työpaikan löytyminen on enemmänkin sattumien summaa. Omalla kohdalla asian ratkaisi pitkälti asuinpaikkakunta ja se millaisia koulutusalan organisaatioita lähialueelta löytyi. Työpaikka löytyi ihan perinteisen työpaikkailmoituksen kautta. Tosin hakemaani tehtävään valittiin toinen henkilö, mutta kun kiinnostukseni oli tuon hakuprosessin kautta tiedossa, aukeni mahdollisuus nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen ja psykologian opinnot olen kokenut hyödyllisimmiksi. Viestinnän opinnoista on aina hyötyöä eikä yrityksen taloustiedekään näinä aikoina ole turhaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kasvatus-/koulutusalan osaaminen antaa hyvän pohjan monenlaisiin tehtäviin, joissa ollaan tekemisessä yksilön ja organisaation kehittymisen kanssa. Sosiaalisen median osaamisesta on varmasti hyötyä myös tässä työssä. Erilaisten ryhmä-/tiimityöskentelymenetelmien hallitseminen on sekin avuksi. Kaikkea ei tarvitse opiskella ja osata tutkinnon yhteydessä, vaan osaamista voit täydentää myöhemminkin!

Mera berättelser

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… läs berättelsen >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… läs berättelsen >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… läs berättelsen >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. läs berättelsen >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… läs berättelsen >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. läs berättelsen >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… läs berättelsen >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… läs berättelsen >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… läs berättelsen >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… läs berättelsen >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… läs berättelsen >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… läs berättelsen >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… läs berättelsen >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… läs berättelsen >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … läs berättelsen >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… läs berättelsen >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
läs berättelsen >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … läs berättelsen >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›