Plocka berättelser

S, asiakaspalvelija/asiantuntija

Juridiskt arbete, valtio

Julkaistu 28.8.2022

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Liiketoimintaosaamisen perusteet
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoliittisten sääntöjen mukaisesti. Aikaa jää hyvin myös lounastauolle ja palautumiselle. Osallistun usein myös osaamisen kehittämisen palavereihin ja perehdyn muuttuviin järjestelmiin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, Arvostava vuorovaikutus, Asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minut kutsuttiin työtehtävääni, kun olin vielä työttömänä. Osallistumistani tuki yleisen- ja aikuiskasvatustieteen korkeakoulututkinnosta valmistuminen sekä kokemukseni asiakaspalvelusta ja muista työtehtävistä (siivous, lehdenjako, vapaaehtoistoiminta, hallinnollinen tutkimustyö).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen opinnoista, joissa käsiteltiin toimijuutta, osaamista, oppimista ja ihmisyyttä. Myös vaihto-opiskelukokemukseni ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskunnan pelisääntöjä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen asiakaspalvelusta kokemuksen hankkimista. On myös hyvä ymmärtää ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti, joten monipuolinen elämänkokemus tuo osaamista ihmisten auttamiseen. Työssä on osattava käyttää tietokonetta ja siedettävä epävarmuutta, mitä oppii esimerkiksi akateemisen koulutuksen kautta.

Mera berättelser

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… läs berättelsen >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… läs berättelsen >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. läs berättelsen >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… läs berättelsen >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. läs berättelsen >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… läs berättelsen >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… läs berättelsen >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… läs berättelsen >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… läs berättelsen >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… läs berättelsen >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… läs berättelsen >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… läs berättelsen >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… läs berättelsen >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … läs berättelsen >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… läs berättelsen >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
läs berättelsen >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … läs berättelsen >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… läs berättelsen >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›