Plocka berättelser

Yläkoulun ja lukion opo,

Undervisning eller uppfostran

Julkaistu 21.8.2014

Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Opettajan pedagogiset opinnot, psykologia, erityispedagogiikka, naistutkimus, kasvatuspsykologia
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, tietojen kirjaamista, puheluita, tiedotteiden tekemistä, oppilashuollollisia keskusteluja sekä viestintää ja suunnittelua eri yhteistyötahojen kanssa koulun toiminnan kehittämiseksi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, järjestelmällisyys, kuunteleminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin hakemaan opinto-ohjaajien koulutukseen opiskelijana saatujen huonojen ohjauskokemusteni kautta. Halusin myös selkeän ammatin, jota en kokenut saavani pelkkää kasvatustieteitä lukemalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: (kasvatus)Psykologian ja erityispedagogiikan opinnoista , täydennyskoulutuksista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli aiot opettajan työhön, suosittelen useammassa työyhteisössä olemista ennen asettumista aloilleen. Kannattaa tehdä erilaisia työtehtäviä myös omaan oppiaineeseen liittyen esim. yritysmailmassa tai olla kasvatus- ja sosiaalialan muissa työtehtävissä. Erilaiset työtehtävät kehittävät nuorta/ uutta työntekijää, myös eri työnantajilla tehty työ tuo perspektiiviä kuntasektorin töihin ja vahvistaa opettajaidentiteettiä. Tällaiset irtiotot ovat hyödyllistä vaihtelua ja insprivoivat myös kokeneempaa opettajaa omassa työssään myöhemmin.

Mera berättelser

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… läs berättelsen >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… läs berättelsen >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… läs berättelsen >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. läs berättelsen >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… läs berättelsen >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. läs berättelsen >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… läs berättelsen >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… läs berättelsen >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… läs berättelsen >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… läs berättelsen >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… läs berättelsen >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… läs berättelsen >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… läs berättelsen >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… läs berättelsen >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… läs berättelsen >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
läs berättelsen >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … läs berättelsen >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… läs berättelsen >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›