Plocka berättelser

Juho,

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 14.10.2013

Opiskelupaikkani Lapplands universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Kasvatustiede, Hallintotiede, Informaatiotekniikka
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehittäminen.

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu kommunikointi projektissa toimivien tahojen kanssa. Projektissa on mukana organisaation sisältä johtoryhmä ja suurin osa henkilöstöstä, ja ulkopuolelta yksityisiä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Suunnittelemme yhdessä projektin yksityiskohtia, mutta minun tehtävänäni on hallita kokonaisuutta. Projektissa on lähipäiviä, jolloin sidosryhmät saapuvat työpaikallemme. Hoidan noiden tapaamisten käytännön järjestelyt aikataulutuksineen ja tilavarauksineen.

Projektityöhön kuuluu myös yhteydenpito rahoittajan suuntaan, erityisesti erilaiset raportoinnit ja kustannustilitykset.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: laajojen kokonaisuuksien hallinta, viestintätaidot, itseohjautuvuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoinna olevaa työpaikkaa. Myös edellinen työni oli henkilöstöasioiden parissa kuntasektorilla, joten työn aihepiiri kiinnosti minua.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista opinnoista on ollut hyötyä. Työ on monipuolista, joten laaja yleissivistys ja tietämys kuntasektorin ja työelämän rakenteista auttaa huomattavasti. Myös ihmisten ymmärtäminen on tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele laaja-alaisesti ja pyri hahmottamaan kokonaisuuksia. Yksityiskohdat ovat jokaisessa työssä erilaisia, joten niitä ei voi oppia etukäteen.

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… läs berättelsen >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … läs berättelsen >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… läs berättelsen >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… läs berättelsen >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… läs berättelsen >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›