Plocka berättelser

Tero, tiedottaja

Kommunikation och media, Helsingin kaupunki

Julkaistu 14.10.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Suomen historia, Tiedotusoppi, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viraston johtoryhmässä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, kieli- ja kirjoitustaidot, tiedonhakutaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen tulin määräaikaiseen työsuhteeseen tiedotussihteeriksi. Määräaikaisuuksien jälkeen sopimustani on uusittu ja työtehtäviäni muutettu vastuullisimmiksi joka kerta. Kolmen määräaikaisuuden jälkeen minut vakinaistettiin vuoden 2013 alusta. Nykyisin vastaan viraston tiedottamisesta sen kaikissa muodoissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedotusopista viestintäteoria, valtio-opista laaja yleissivistys ja tiedonhankintataidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Virastoruotsia tarvitaan, joten se kannattaa ottaa tosissaan jo koulussa/yliopistossa. Laaja-alainen opiskelu antaa hyvän yleissivistyksen. Tiedottajan ammatissa on hyvä, että tietää kaikesta ainakin vähän.

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… läs berättelsen >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … läs berättelsen >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… läs berättelsen >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… läs berättelsen >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… läs berättelsen >

Ilona Dorji

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›