Plocka berättelser

A.H., tarkastaja

Kontorsuppgifter

Julkaistu 19.6.2014

Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Kansantaloustiede, Kauppaoikeus
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaan hakemus sen mukaisesti), muiden viranomaisten neuvomista omaa hallinnonalaa koskevissa ongelmatilanteissa, kokouksia oman tiimin jäsenten tai muiden viranomaisten edustajien kanssa. Lisäksi työhön sisältyy jonkin verran asiakasneuvontaa, jossa on tulkittava huonosti laadittua lainsäädäntöä hankalissakin kysymyksissä ja monesti vieläpä englannin kielellä. Ala ja käytössä olevat tietojärjestelmät muuttuvat paljon ja vaativat jatkuvaa uuden opettelua ja innovointia työprosessien pitämiseksi sujuvina (valtiolla kun paine on kova tehdä entistä enemmän entistä pienemmällä miehityksellä).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: englanti, hyvät vuorovaikutustaidot, uuden oppiminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin nykyisessä työpaikassani korkeakouluharjoittelijana, sitten sain määräaikaisen viran ja puolen vuoden jälkeen viran.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Valtio-opin opinnoista on ollut apua analyyttisessä ja systemaattisessa ajattelussa sekä oman hallinnoalan eri ominaisuuksien ja erikoisuuksien ymmärtämisessä. Valtio-opissa varsinaisesti opitusta tietoaineksesta ei ole ollut erityistä apua, siinä mielessä tätä työtä voisi tehdä myös esimerkiksi sosiologiaa, filosofiaa ja (tietenkin) oikeustiedettä opiskellut. Työssä tarvitsee myös hyvin paljon yleistietoa ja ylipäätään kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, jota löytyy todennäköisemmin yhteiskuntatieteilijältä kuin luonnontieteilijältä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa valita muitakin sivuaineita kuin vain sellaisia jotka ovat lähellä omaa pääainetta. Jos on kiinnostusta, voi opiskella jotain hyvinkin erilaista kuten vaikka biologiaa valtio-opin sivuaineena: sellaisella yhdistelmälle löytyy varmasti jollekulle käyttöä. Valtion viroissa monesti edellytyksenä on joko hallinto/oikeustieteellinen tutkinto tai sitten vain ylipäätään mikä tahansa tutkinto, joten siinä mielessä ei tarvitse tuntea olevansa pääaineensa vanki. Oman työllistymiseni kannalta paljon tärkeämpää oli erinomaisesti suoritettu harjoittelu ja omien taitojen osoittaminen sen kuluessa, sekä ripaus hyvää tuuria, kun virastossa oli sopiva paikka auki harjoitteluni loppuessa.

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … läs berättelsen >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… läs berättelsen >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… läs berättelsen >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… läs berättelsen >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… läs berättelsen >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›