Plocka berättelser

Tyytyväinen, erikoissuunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 21.10.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Työnohjaaja
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakkaiden ymmärtäminen mitä he haluavat tietää., prosessikonsultointi, analyyttisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Isossa organisaatiossa on se etu, että edetä voi näyttämällä kyntensä ja potentiaalinsa aikaisemmissa tehtävissä. Aluksi sisään palvelussuhdepuolelle, sieltä osaamisen kehittämisen kautta työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden pariin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ- ja organisaatiopsykologia, johtamistieteet, ryhmädynamiikka

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kiinnostu kaikista eteesi tulevista tehtävistä ja töistä ja tee aina parhaasi. Koskaan et tiedä mistä on sinulle hyötyä urallasi!

Mera berättelser

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… läs berättelsen >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… läs berättelsen >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät läs berättelsen >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… läs berättelsen >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … läs berättelsen >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›