Plocka berättelser

HR-ammattilainen, hallintopäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter, Tampereen kaupunki

Julkaistu 4.11.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Työpsykologia ja johtaminen, Psykologia
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, tiimityötaidot, rohkeus kokeilla,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toisena opiskeluvuotenani tajusin että haluan suuntautua henkilöstötyöhön

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ- ja organisaatiopsykologia, sosiaalipsykologia eli pääaineeni

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: kaikenlainen työkokemus on oikeasti hyödyllistä henkilöstötehtäviä ajatellen. Erityisesti asiakaspalvelutyö ja ihmistyö ovat sellaista kokemusta, joiden avulla saa realistisen käsityksen ihmisen toiminnasta työelämässä ja samalla voi testata ja kehittää omia kykyjään stressaavan työn hallinnassa.

Mera berättelser

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… läs berättelsen >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… läs berättelsen >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua läs berättelsen >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… läs berättelsen >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … läs berättelsen >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›