Plocka berättelser

Sari, kriisityöntekijä

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Kuopio universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Psykologia, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijärjestelmistä, laatutyö, vapaaehtoistyön koordinointi ja kouluttaminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, ryhmänohjaus, tilastotiede,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni aikoihin paikkakunnallani alkoi valtakunnalliseen projektiin liittyvä työllistymiskoulutus. Sain alunperin paikan sitä kautta. Myöhemmin olin välillä töissä eri tehtävissä toisella paikkakunnalla. Paluumuuton myötä hain lehti-ilmotuksen avointa paikkaa, ja sain sen ehkä juuri siksi, että minulla oli jo kokemusta työstä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologia, ryhmäilmiöt, Tilastollinen tietojenkäsittely, myöhemmin täydennyskoulutuksena työnohjaus.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkkopalvelut ovat nykyisin osa monia tehtäviä.

Mera berättelser

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… läs berättelsen >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät läs berättelsen >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua läs berättelsen >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… läs berättelsen >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … läs berättelsen >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›