Plocka berättelser

Johanna, amanuenssi

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 11.11.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Naistutkimus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierrosta riippuen erilaisia asioita: opetusohjelmaa ja tuntiopetusta, työharjoittelupaikkoja ja työelämäyhteyksiä, uusien opiskelijoiden perehdyttämistä. Lisäksi hoidan suurta määrää erilaisia opintohallintoon liittyviä käytännön asioita, kuten opintosuoritusten rekisteröintiä, opetustilojen varauksia, tiedottamista, tiedonhankintaa, intranetin ja verkkosivujen päivittämistä, tenttijärjestelyjä, osallistun kokouksiin ja koulutuksiin jne.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyökyky, omatoimisuus, laajojen kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin muissa töissä laitoksella ja tilaisuuden tullen hain tätä paikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoista ei ole ollut suoraan hyötyä työssäni. Ehkä opintojen aikana saavutettu laajojen kokonaisuuksien hallinta on auttanut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ylhäältä tulevia byrokraattisia päätöksiä sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden kiristyviä vaatimuksia ja rajoituksia on usein vaikea ymmärtää, kun itse kokee asiat todellisessa työssä hyvin eri näkökulmasta. Oppilaitoksiin yritetään myös ajaa asiakaspalvelun periaatetta, joka ei yliopistoyhteisöön sovi. Pidä omaasi ja järjen puolta.

Mera berättelser

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… läs berättelsen >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… läs berättelsen >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… läs berättelsen >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… läs berättelsen >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… läs berättelsen >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… läs berättelsen >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… läs berättelsen >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … läs berättelsen >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… läs berättelsen >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… läs berättelsen >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … läs berättelsen >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … läs berättelsen >

Ilpo

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… läs berättelsen >

cs

opettaja

Tarja

kustantaja

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
läs berättelsen >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… läs berättelsen >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … läs berättelsen >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… läs berättelsen >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… läs berättelsen >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›