Plocka berättelser

Soili, äidinkielen opettaja

Undervisning eller uppfostran, Ammattiopisto

Julkaistu 28.11.2017

Opiskelupaikkani Åbo universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Suomen kieli, opettajan pedagogiset opinnot, taidehistoria, siirtolaisuus ja monikulttuurisuus
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opiskelijoiden ohjausta yms. Meneillään olevista kursseista ja niiden vaiheista riippuen oppituntien ulkopuolella tehtävä työmäärä vaihtelee paljon. Osittain työpäivät ovat hyvin tarkkaan aikataulutettuja, osittain hyvin joustavia. Äidinkielen ohella olen opettanut myös muutamia kursseja muita oppiaineita, esim. etiikkaa sekä taidetta ja kulttuuria.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvät sosiaaliset taidot, substanssiosaaminen, Uusiutumiskyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin hakenut virkaa saman kunnan toisesta koulusta. Tuohon paikkaan en saanut kutsua edes haastatteluun, mutta kyseisen koulun rehtori oli toimittanut hakemuksia nykyisen työpaikkani silloiselle rehtorille, kun tässä koulussa oli tullut yllättävä sijaistarve juuri koulujen loputtua alkukesästä. Minut kutsuttiin haastatteluun, käsittääkseni montaa ei oltu edes haastateltu, ja minut valittiin tehtävään saman tien. Toimittuani vuoden sijaisena viranhaltija irtisanoutui ja minut valittiin virkaan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koen että kokonaisuudessaan kaikki akateemiset opintoni ovat kasvattaneet minua asiantuntijatehtävään. Aivan urani alussa opettajan pedagogisilla opinnoilla oli eniten hyötyä mentaalisella tasolla, mutta nykyään koen, että työni sisältö on aika kaukana opintojeni sisällöistä, vaikkakin kaikkia opintojeni aihealueita työssäni saan käyttääkin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hae rohkeasti sellaisiakin tehtäviä, joihin et usko tulevasi valituksi. Voit olla väärässä, tai niiden kautta voi tulla esiin piilotyöpaikkoja. Korkeakoulutus luo hyvän pohjan ja ajattelutavan, vasta itse työ opettaa sen, mitä osaamista tarkalleen tarvitset työssäsi.

Mera berättelser

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… läs berättelsen >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… läs berättelsen >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… läs berättelsen >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… läs berättelsen >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… läs berättelsen >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… läs berättelsen >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … läs berättelsen >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… läs berättelsen >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… läs berättelsen >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … läs berättelsen >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … läs berättelsen >

Ilpo

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… läs berättelsen >

cs

opettaja

Tarja

kustantaja

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
läs berättelsen >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… läs berättelsen >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … läs berättelsen >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… läs berättelsen >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… läs berättelsen >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… läs berättelsen >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›