Plocka berättelser

Jaana, projektityöntekijä

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 24.10.2016

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Maantiede, viestintä, sosiologia, taidehistoria, taloushallinto
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Ohjaan kesätyöntekijöitä, jotka olen rekrytoinut. Hoidan hankkeen tilit ja hankinnat. Eniten aikaa kuluu rutiininomaisessa tietokantatyössä, jossa luon taulukoita ja ylläpidän tietokantoja. Hoidan hanketta pääasiasa yksin, ja voin suunnitella työtehtäväni kulloisenkin tarpeen mukaan itsenäisesti. Kannan vastuun hoitamastani hankkeesta itse, ja raportoin siitä tarvittaessa eri sidosryhmille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, Kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen, tietohallinto,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain työpaikkaa, joka ei varsinaisesti mitenkään liittynyt koulutukseeni. Työpaikkaan etsittiin kehityskelpoista yksilöä, joka onnekseni satuin olemaan. Koulutus oli kuitenkin olennainen seikka valintaani, FM tutkinnolla on hyvä maine monipuolisen osaamisen tarjoajana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista. On tärkeä kertoa asia ymmärrettävästi ja niin, että siitä kiinnostutaan ja halutaan tietää lisää. Myös erilaiset atk-kurssit ovat olleet hyödyksi, ohjelmistoja on monenlaisia, mutta niiden logiikka toimii usein samalla tavalla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa aluksi hakea mitä tahansa työpaikkaa ja hyväksyä se, että aina aloitetaan pohjalta ja usein pienellä palkalla. Kaikista asioista oppii, ja ketään ei kannata ylenkatsoa. Jalat maassa syntyy parhaita tuloksia. Ja koko ajan joutuu opiskelemaan uusia asioita, mikä on tosi mielenkiintoista.

Mera berättelser

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… läs berättelsen >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… läs berättelsen >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… läs berättelsen >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… läs berättelsen >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… läs berättelsen >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… läs berättelsen >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … läs berättelsen >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… läs berättelsen >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… läs berättelsen >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … läs berättelsen >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … läs berättelsen >

Ilpo

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… läs berättelsen >

cs

opettaja

Tarja

kustantaja

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
läs berättelsen >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… läs berättelsen >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … läs berättelsen >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… läs berättelsen >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… läs berättelsen >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… läs berättelsen >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›