Plocka berättelser

Outi,

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 25.10.2014

Opiskelupaikkani Joensuu universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Informaatiotutkimus, hallinto-oikeus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäisiin sekä muiden valtionhallinnon organisaatioiden yhteisiin kokouksiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, esiintymistaidot, hyvät vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin korkeakouluharjoittelussa nykyisen työalani tehtävissä. Harjoittelusta pääsin suoraan määräaikaiseen virkaan ja kaksi kuukautta valmistumiseni jälkeen sain ensimmäinen alani vakituisen viran. Nykyiseen työhöni olen päätynyt parin muun työpaikan kautta. Osallistuminen alan yhteiseen kehittämiseen erilaisten hankkeiden kautta sekä verkostoituminen alan toimijoiden kanssa ovat edesauttaneet uusien työtehtävien saamista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki opinnot ovat antaneet omia näkökulmia työhön. Historia on antanut tutkijan näkökulmaa asiakirjallisen aineiston hallintaan ja säilyttämiseen liittyen, informaatiotutkimus tiedonhallintaan yleisesti ja oikeustiede mm. hyvään hallintoon ja tiedon julkisuuskysymyksiin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelussa kannattaa suunnitella huolella pääaineen ja sivuaineiden muodostama kokonaisuus, jotta se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tulevia työtehtäviä. Ennemmin siis kannattaa opiskella huolella muutamaa ainetta, kuin kokeilla hieman useita eri aineita.

Työelämässä ei ole varaa "polttaa siltoja", koska Suomessa piirit ovat melko pienet. Jokaisessa työpaikassa kannattaa siis tehdä parhaansa eli hoitaa työnsä ja suhteet muihin työntekijöihin kunnolla.

Mera berättelser

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… läs berättelsen >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… läs berättelsen >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … läs berättelsen >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… läs berättelsen >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen läs berättelsen >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät läs berättelsen >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… läs berättelsen >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… läs berättelsen >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… läs berättelsen >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … läs berättelsen >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… läs berättelsen >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… läs berättelsen >

Juha

mediatuottaja

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… läs berättelsen >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… läs berättelsen >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… läs berättelsen >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… läs berättelsen >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… läs berättelsen >

Stina

markkinointiassistentti

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… läs berättelsen >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi läs berättelsen >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät läs berättelsen >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›