Plocka berättelser

Tomas, Viestintäkoordinaattori

Kommunikation och media, Helsingin yliopisto

Julkaistu 4.5.2017

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Taloustiede, Yleinen valtio-oppi, Keskiajantutkimus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpitoa kuin sisällöntuotantoa. Yhtenä päivänä saatan konseptoida tai tehdä uusia sivuja esimerkiksi jollekin koulutusohjelmalle. Toisena taas saatan neuvotella opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa siitä, millaisia sisältöjä on järkevää laittaa verkkoon ja missä muodossa. Toisinaan pidän myös koulutuksia WordPress- ja Drupal-julkaisujärjestelmien käytöstä.

Suuri osa päivästä kuluu yhteydenpitoon ja neuvotteluun eri toimijoiden kanssa. Tähän kuuluu niin sähköinen viestintä kuin perinteiset palaverit, niin pienemmät kuin isommat. Yksi haaste on toisinaan pitää palaverit tarpeeksi lyhyinä ja ytimekkäinä, jotta jää tarpeeksi työaikaa suunnitelmien varsinaiseen toteuttamiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: it-taidot, sisällöntuotanto, Kokoustekniikka,

Päädyin nykyiseen työhöni: Pääsin ensin harjoitteluun erääseen yliopiston julkaisuprojektiin tuttavan suosittelemana. Harjoittelun jälkeen toimin jonkin aikaa muissa tehtävissä, kunnes minulle tarjottiin taas projektiluonteista tehtävää yliopistolla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Historian opinnoissa jalostuneet kokonaisuuksien hahmottamisen ja kirjoittamisen taidot ovat olleet ehdoton valttikortti. Kenties vielä tärkeämpiä ovat kuitenkin olleet järjestötoiminnassa opitut käytännön viestintä-, vuorovaikutus- ynnä muut taidot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mene mukaan järjestötoimintaan! Siinä opit kullanarvoisia taitoja ja luot tulevaisuutesi kannalta korvaamattoman tärkeitä kontakteja.

Mera berättelser

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… läs berättelsen >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… läs berättelsen >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … läs berättelsen >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… läs berättelsen >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen läs berättelsen >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät läs berättelsen >

Enska

suunnittelija

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… läs berättelsen >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… läs berättelsen >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … läs berättelsen >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… läs berättelsen >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… läs berättelsen >

Juha

mediatuottaja

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… läs berättelsen >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… läs berättelsen >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… läs berättelsen >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… läs berättelsen >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… läs berättelsen >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… läs berättelsen >

Stina

markkinointiassistentti

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… läs berättelsen >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi läs berättelsen >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät läs berättelsen >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›