Plocka berättelser

LS, palvelupäällikkö

Konsultverksamhet, CSC

Julkaistu 22.3.2013

Opiskelupaikkani Åbo universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Sosiologia, Yleinen valtio-oppi, Sosiaalipolitiikka, Suomen historia
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, koulutusjärjestelmän tuntemus, korkeakoulusektori,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen menin ylioppilaskuntaan töihin, josta rekrytoitiin yliopiston oppimiskeskukseen (hopsin ja opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen). Järjestelmäkehitystaustan vuoksi siirryin tekemään valtakunnallista tietojärjestelmäselvitystä, jonka jälkeen rekrytoitiin nykyisen työnantajan palvelukseen koordinoimaan kansallista opintohallinnon kehittämishanketta. Tämän jälkeen siirryin nykyisen kansallisen järjestelmäkehitysprojektin vetäjäksi (sisältö mm. hops).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkinnon sisällöt auttoivat ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia ja opettivat valtionhallinnon toimintaa. Merkittävin hyöty työssä on ollut kuitenkin jatkuvalla työssä oppimisella.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jatkuva analysointi opiskelun aikana, mitä haluaisi tehdä ja mitä valintoja kannattaisi tätä tavoitetta silmällä pitäen tehdä. Merkittävää on verkostoitua jo opintojen aikana mm. järjestötoiminnassa.

Mera berättelser

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… läs berättelsen >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… läs berättelsen >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … läs berättelsen >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… läs berättelsen >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen läs berättelsen >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät läs berättelsen >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… läs berättelsen >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… läs berättelsen >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… läs berättelsen >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … läs berättelsen >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… läs berättelsen >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… läs berättelsen >

Juha

mediatuottaja

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… läs berättelsen >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… läs berättelsen >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… läs berättelsen >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… läs berättelsen >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… läs berättelsen >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… läs berättelsen >

Stina

markkinointiassistentti

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… läs berättelsen >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät läs berättelsen >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›