Kansantaloustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kansantaloustiede (kauppatieteen ala)
  • Nationalekonomi
  • Kansantaloustiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

6%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4700 €

respondenternas medianlön

5792 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

4%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

2%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

7%

Staten

9%

8%

Universitet

62%

41%

Företag

Kansantaloustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›