Selaa kertomuksia

HR-ammattilainen, hallintopäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät, Tampereen kaupunki

Julkaistu 4.11.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Työpsykologia ja johtaminen, Psykologia
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, tiimityötaidot, rohkeus kokeilla,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toisena opiskeluvuotenani tajusin että haluan suuntautua henkilöstötyöhön

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ- ja organisaatiopsykologia, sosiaalipsykologia eli pääaineeni

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: kaikenlainen työkokemus on oikeasti hyödyllistä henkilöstötehtäviä ajatellen. Erityisesti asiakaspalvelutyö ja ihmistyö ovat sellaista kokemusta, joiden avulla saa realistisen käsityksen ihmisen toiminnasta työelämässä ja samalla voi testata ja kehittää omia kykyjään stressaavan työn hallinnassa.

Lisää kertomuksia

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… lue kertomus >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… lue kertomus >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua lue kertomus >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… lue kertomus >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … lue kertomus >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›