Selaa kertomuksia

Sari, kriisityöntekijä

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Kuopion yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Psykologia, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijärjestelmistä, laatutyö, vapaaehtoistyön koordinointi ja kouluttaminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, ryhmänohjaus, tilastotiede

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni aikoihin paikkakunnallani alkoi valtakunnalliseen projektiin liittyvä työllistymiskoulutus. Sain alunperin paikan sitä kautta. Myöhemmin olin välillä töissä eri tehtävissä toisella paikkakunnalla. Paluumuuton myötä hain lehti-ilmotuksen avointa paikkaa, ja sain sen ehkä juuri siksi, että minulla oli jo kokemusta työstä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologia, ryhmäilmiöt, Tilastollinen tietojenkäsittely, myöhemmin täydennyskoulutuksena työnohjaus.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkkopalvelut ovat nykyisin osa monia tehtäviä.

Lisää kertomuksia

Nina

arviointipäällikkö

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu... lue kertomus

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät lue kertomus

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua lue kertomus

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel... lue kertomus

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja ... lue kertomus

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä... lue kertomus

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›