Selaa kertomuksia

Damager, projektipäällikkö

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, valtion virasto

Julkaistu 18.10.2016

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot henkilöstöjohtaminen, verkkoliiketoiminta
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereista: järjestelmän suunnittelua eri näkökulmista, koordinaatioita, projektinhallintaa ja -seurantaa, sidosryhmäpalavereja, erilaisten työryhmien palavereja. Palaverien välillä yritän ehtiä tekemään suunnittelutyötä eli kaikkea esim. koulutusten suunnittelusta ja valmistelusta järjestelmän toiminnallisuuksien suunnitteluun sekä erinäisten asioiden selvittelyä ja projektin etenemisen suunnittelua ja koordinointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedon löytäminen ja soveltaminen käytäntöön, priorisointi, ongelmanratkaisu, toimittajaohjaus ja päätöksenteko,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen aloittanut nykyisen työnantajan palveluksessa melko heti valmistumisen jälkeen ja edennyt siellä tehtävästä toiseen (sijaisuuksia, määräaikaisuuksia). Nykyiseen tehtävääni hain, sillä se vaikutti kiinnostavalta ja halusin päästä vastuullisempaan asemaan. Ratkaisevaa on ollut varmasti myös kokemuksen saaminen ko. organisaatiosta eri näkökulmista erilaisten työtehtävien kautta (tietohallintoa ja talouspuolta).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Henkilöstöjohtamisen sivuaine avoimessa yliopistossa on ollut todella tärkeässä roolissa nykyisessä työtehtävässäni. Pääaineopinnoista (ohjelmistotekniikka) on saanut pohjatiedot, joiden päälle on voinut rakentaa opiskeluaikana ja sen jälkeen hankitun työkokemuksen pohjalta ammatillista osaamista. Eniten on ollut hyötyä ohjelmistoliiketoimintaan ja ohjelmistotuotantoon liittyvistä kursseista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ota vastaan myös tehtäviä, jotka eivät suoraan ole ns. omaa alaa. Näistä voi myöhemmin olla yllättävän paljon hyötyä. Itse tein määräaikaisena myös talouspuolen tehtäviä ja tämä on auttanut tuntemaan organisaatiotamme paljon monitahoisemmin kuin pelkät tietohallinnon tehtävät.

Lisää kertomuksia

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… lue kertomus >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… lue kertomus >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… lue kertomus >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… lue kertomus >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… lue kertomus >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… lue kertomus >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… lue kertomus >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… lue kertomus >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›