Browse stories

Nimetön, kuntoutusohjaaja

Customer service / patient care

Julkaistu 16.10.2023

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia, kuntoutuspalautteiden kirjoittamista, valmennustapaamisten suunnittelua, asiakkaiden asioihin perehtymistä, yhteydenpitoa asiakkaisiin, verkostotyötä. Asiakkaiden kanssa mietitään ammatillisia suunnitelmia ja pyritään lisäämään sosiaalista vahvistumista eri keinoin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakkaiden kohtaaminen, Tiedonhaku, kirjalliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työharjoittelun kautta tutuksi

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomiopinnot = sillisalaatti, joten pakko sanoa vähän sieltä ja vähän täältä. Työharjoitteluista, projekteista ja opinnäytetyöstä oli eniten hyötyä, sillä näiden aihealueet saa itse päättää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Valmistumisen jälkeen ainakin itse koin painetta että pitäisi nyt olla "valmis". Kun tehdään asiakastyötä niin asiakkaiden elämään vaikuttavia asioita on niin valtavasti, että kaikesta ei vaan voi tietää kaikkea. Kaikista tärkeintä on kuitenkin se asiakkaan asioiden äärelle pysähtyminen ja asiakkaan kuunteleminen, loput voi sitten yhdessä selvittää. Ei tarvitse olla kävelevä tietopankki. :)

More stories

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›