Browse stories

Iris, valmentaja

Customer service / patient care

Julkaistu 14.9.2021

Opiskelupaikkani Satakunta University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot päihde- ja mielenterveystyö ja rikosseuraamukset
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saamisen suurimmat haasteet ja auttaa asiakasta työnhaku- ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Osallistun viikottain palavereihin hankehallinnoijan, oman tiimini ja muun verkoston kanssa. noin 1/3 työstäni on työpaikkojen etsimistä ja yritysyhteistyön luomista. Etsin myös yrityksille sopivia työntekijöitä heidän pyynnöstään. Seuraan ja tuen työllistyneitä asiakkaita, raportoin ja laskutan työstä hankehallinoijaa ja pidän koulutuksia työnhakijoille. Työskentelen kokonaan etänä ja suunnittelen päivieni sisällön itse.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), ihmissuhdetaidot, työelämän tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin opintojeni aikana henkilökohtaisena avustajana ja opintojen jälkeen sosiaalityön tiimissä vastaanottokeskuksessa ja ammatillisena tukihenkilönä. Nykyiseen työhöni päädyin aluksi työskentelemään maahanmuuttajataystaisten työllistämisen parissa, mutta myöhemmin asiakkaikseni on tullut myös muita työnhakijoita kaikilta aloilta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomin opinnoista olen saanut hyvän pohjan ihmisten kohtaamiselle ja palvelujärjestelmän tuntemiselle. Erityisen haastavienkin tilanteiden kohtaamiseen koen saaneeni työkaluja opintojen ansiosta. Nykyisessä työssäni tarvitsen myös laajempaa ymmärrystä yhteiskunnasta. Siksi täydennän osaamistani avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteitä opiskelemalla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Omalla urallani olen edennyt avustavista tehtävistä aina haastavampiin ja koen jokaisen aikaisemman työkokemukseni arvokkaana. Tein töitä useita vuosia tietämättä edes tarkasti mitä oikeasti haluan tehdä, mutta tämä polku on hiljalleen tuonut minua eteenpäin. Laajennettuani osaamista niin työssä kuin opintojen avulla olen pääsyt kohti omia mielenkiinnonkohteitani ja unelmatyötäni, joka alkaa pikkuhiljaa muotoutua tarkemmin. Sosionomin koulutus mahdollistaa työskentelyn laajalla kentällä, josta oman paikan löytyminen voi viedä aikaa. Anna siis aikaa ja kokeile!

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›