Browse stories

AE, aineenopettaja

Teaching and training, Espoon kaupunki

Julkaistu 26.10.2013

Opiskelupaikkani University of Joensuu
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Englannin kieli ja kulttuuri, Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus, Matematiikka
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, kärsivällisyys, luova ongelmanratkaisukyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikana tein lyhyitä kieltenopettajien sijaisuuksia ja sain vuoden mittaisen tuntiopettajan toimen heti, kun valmistuin yliopistosta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: opettajan pedagogiset opinnot, ruotsin kielen opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Muista, että opettajan työ on kaikkea muutakin kuin opettamista. Hyvin harvoin opettaja saa keskittää voimavaransa opettamiseen, sillä ainakin peruskoulussa mm. seuraavanlaiset tehtävät vievät opettajalta paljon aikaa ja voimia: luokanvalvojan tehtävät, yhteydenpito huoltajiin, aineryhmä- ja työryhmätyöskentely (mm. erilaisten projektien suunnittelu ja toteutus), koulun sisäinen ja kunnan tasolla tapahtuva henkilöstökoulutus...

Jos siis olet valmis siihen, että vain n. puolet töihin käyttämästäsi ajasta on opettamista, niin tervetuloa alalle. Parhaimmillaan opetustyö peruskoulussa on todella mielenkiintoista ja hauskaa!

More stories

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… read story >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen read story >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… read story >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… read story >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… read story >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›