Browse stories

PM, yliopiston lehtori

Teaching and training

Julkaistu 4.11.2020

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Pedagogiset opinnot, kasvatustieteen syventävät opinnot
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: oma-aloitteisuus, tiimityöskentelytaidot, pedagogista osaamista/ajattelutapaa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni tutun kautta, joka välitti tiedon, että he tarvitsevat sijaista. Lyhyen sijaisuuden jälkeen aloitin määräaikaisena kokopäivätyöt seuraavana lukukautena.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oman pääaineeni osaaminen eli kielitaito on totta kai kaiken keskiössä kieltenopettajan työssä, samoin pedagoginen osaaminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yliopisto-opettajan työ on vapaampaa kuin peruskoulu- tai lukio-opettajan työ, mutta materiaalit pitää valmistaa kursseille itse. Nautin kuitenkin suuresti siitä, että saan keskittyä oman aineeni opettamiseen eikä minun tarvitse tuhrata voimavaroja ryhmänhallintaan tai muuhun, mikä veisi aikaa itse opettamiselta. Palkka ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin peruskoulu-/lukio-opettajalla, mutta vapaa-aikaa ja vapautta oman työn tekemiseen on paljon enemmän ja arvostan sitä suuresti.

Haluan kannustaa valmistuvia opiskelijoita hakeutumaan rohkeasti aikuisopetuksen puolelle, sillä siellä saa nauttia omasta työstään aivan eri tavalla kuin peruskoulussa. Kynnys tuntuu alussa korkealta, mutta todellisuudessa se ei ole niin suuri. Myös oma kielitaito pysyy hyvänä, kun kieltä saa käyttää eri tavalla.

More stories

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… read story >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… read story >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… read story >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… read story >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät read story >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›