Browse stories

Annika, erikoissuunnittelija

Planning, development or administrative duties, Pohjanmaan ELY-keskus

Julkaistu 28.11.2013

Opiskelupaikkani University of Vaasa
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Kasvatustiede, urheilupsykologia, Saksan kieli ja kirjallisuus, kielikylpy ja monikielisyys
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne on jatkuvasti esillä ja työpöydällä. Sähköpostien luku, kuntien ohjaus, tilastotiedon hyödyntäminen kuntiin, koulutuksien suunnittelu....

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, asiantuntijuus, organisointikyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Vahingossa. Hain opettajan töitä, mutta nykyisen työpaikan nuorisoasiat liippasivat läheltä ja tuntuivat kiinnostavilta. Päihitin haastattelussa kokeneita konkareita :)

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustiede

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa hakea myös niitä töitä, jotka ei suoranaisesti vastaa koulutusta, koska työstä voi löytyä mielenkiintoisia näkökulmia ja yhtymäkohtia koulutukseen. Vastavalmistuneena on myös oiva hetki aloittaa puhtaalta pöydältä!

More stories

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… read story >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen read story >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… read story >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… read story >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät read story >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›