Browse stories

Elina, asiantuntija

Office work, TE-toimisto

Julkaistu 30.5.2014

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Romaaninen filologia, Italian kieli ja kulttuuri, Kasvatustiede, Markkinointi
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suunnittelua, työttömyysturva-asioita, aikuisten suomalaisten ohjaamista koulutuksiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky, luova ideointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työpaikkaan päädyin suhteiden avulla, olin heti valmistumiseni jälkeen ollut harjoittelussa siellä ja sitten 5 vuotta myöhemmin sain kuulla, että sinne haetaan määräaikaista. Nykyisen virkani sain koulutukseni, muun työkokemukseni ja kielitaitoni avulla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tällä kertaa hyödyksi oli se, että olin opiskellut erilaisia asioita. Yliopistotutkinnon lisäksi minulla on myös ammattitutkinto. Olin myös opiskeluaikana kesätöissä useissa eri paikoissa ja niistä kokemuksista varsinkin on ollut hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa ennemmin opiskella jotain lisää tai ottaa vastaan erilaisia "hanttihommia" kuin olla työttömänä. Kaikki työt kannattaa tehdä kunnolla, sillä kaikista hyvistä suhteista ja suositteluista on hyötyä eteenpäin pääsemisessä.

More stories

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… read story >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… read story >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen read story >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… read story >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… read story >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät read story >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›