Browse stories

Laura, team manager

Management and supervisory duties, Yritys

Julkaistu 30.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Tietojärjestelmätiede
Muut opinnot laskentatoimi, kauppaoikeus
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Paljon palavereja, paljon sähköposteja, tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kommunikointia, organisointia ja priorisointia, lankojen käsissä pitämistä, henkilöstöhallintoa, juoksevien asioiden hoitoa, tulipalojen sammuttelua...

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, organisointikyky, englannin kielen taito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työskentelemään asiantuntijana asiakaspalvelussa samassa yrityksessä jo opintojeni loppuvaiheessa. Valmistuttuani siirryin tuotekehitykseen suunnittelijaksi ja lopulta kyseisen tuotekehitystiimin esimieheksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projektinhallinta/-johtaminen, tietokannat, prosessien mallintaminen ja ERP, oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen, tietojärjestelmien integrointi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille:

More stories

J

sap-konsultti

Tyypillinen työpäiväni sisältää paljon asioiden ja tehtävien järjestelemistä sekä uusien asioiden opettel… read story >

Pekka

Valtaosan työpäivästäni käytän asioiden organisointiin ja delegointiin. Tämä tapahtuu keskustellen, sähkö… read story >

mrh

senior consultant

Paljon sähköpostien lukemista ja vastaamista, sekä eri asiantuntijoiden töiden koordinointia ja tekijöide… read story >

Sari

yrittäjä

Myyntiä (tarjousten tekemistä, asiakaskontaktointi), projektien tai koulutuksien suunnittelu/toteutus, ha… read story >

Katja

opiskelija

Opiskelen toista tutkintoa, en siis ole työelämässä täysipäiväisesti (tai nyt opintoja viimeistellessäni … read story >

Ari

tietohallintojohtaja

Johtoryhmää, ohjausryhmää, toimittajatapaamisia, asiakaskäyntejä, kehityskeskustelujen pitämistä, taloude… read story >

Hanna

projektipäällikkö

Lukuisten eri projektien aikataulujen hallintaa, asiakaskonsultointeja joskus asiakkaan luona, joskus puh… read story >

Mari

Päiväni koostuvat matkustamisesta, puhelinpalavereista, maiden myynnin ohjaamisesta sekä tuloksen ennusta… read story >

Tuomo

koordinator

Jokainen työpäivä on vähän erilainen. Paljon tehtävää, palavereita ja haasteita. Jos päivät muuttuvat tyy… read story >

Karri

Ohjelmistokehitystä laidasta laitaan: suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja niin edelleen. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›