Browse stories

Ari, tietohallintojohtaja

Management and supervisory duties, Kunta

Julkaistu 7.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Tietojärjestelmätiede
Muut opinnot Johtaminen (CumLaude), tilastotiede(appro), filosofia(appro)
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Johtoryhmää, ohjausryhmää, toimittajatapaamisia, asiakaskäyntejä, kehityskeskustelujen pitämistä, talouden seurantaa ja ICT-kehittämisen prosesseja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: KTM / tietojärjestelmätiede,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työnantajallani tuli paikka hakuun.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oikeastaan kaikesta. Mikään ei ole ollut turhaa. Tietojärjestelmätieteilijä sopii mielestäni erinomaisesti liiketoiminnan/substanssin ja järjestelmä ym. toimittajien välimaastoon. Kehittämistä halutaan tehdä toiminnot edellä, ei tekniikka ja tietojärjestelmätieteilijällä on erinomaiset taidot pohtia, miten erilaisin tietoteknisin keinoin substanssin toimintaa ja sen kehittämistä tuetaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oppilaitoksille: mahdollistakaa ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Mielellään vielä yli tiedekuntarajojen. Lisätkää yhteistyötä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Näistä löytyy varmasti erilaisia, opiskelijoille sopivia tehtäviä, joilla osaamistaan voisi todentaa oppilaitokselle. Informaatiotieteen opiskelijoille: Jos tavoitteena on tietohallinto ja sen johtotason tehtävät, on syytä varmistaa että arkkitehtuurit, kilpailutuslainsäädäntö, taloushallinto kustannuslaskentoineen, johtaminen sekä ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja niihin liittyvät menetelmät ovat hallinnassa.

More stories

J

sap-konsultti

Tyypillinen työpäiväni sisältää paljon asioiden ja tehtävien järjestelemistä sekä uusien asioiden opettel… read story >

Pekka

Valtaosan työpäivästäni käytän asioiden organisointiin ja delegointiin. Tämä tapahtuu keskustellen, sähkö… read story >

mrh

senior consultant

Paljon sähköpostien lukemista ja vastaamista, sekä eri asiantuntijoiden töiden koordinointia ja tekijöide… read story >

Sari

yrittäjä

Myyntiä (tarjousten tekemistä, asiakaskontaktointi), projektien tai koulutuksien suunnittelu/toteutus, ha… read story >

Katja

opiskelija

Opiskelen toista tutkintoa, en siis ole työelämässä täysipäiväisesti (tai nyt opintoja viimeistellessäni … read story >

Hanna

projektipäällikkö

Lukuisten eri projektien aikataulujen hallintaa, asiakaskonsultointeja joskus asiakkaan luona, joskus puh… read story >

Mari

Päiväni koostuvat matkustamisesta, puhelinpalavereista, maiden myynnin ohjaamisesta sekä tuloksen ennusta… read story >

Laura

team manager

Paljon palavereja, paljon sähköposteja, tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kommunikointia, organisoin… read story >

Tuomo

koordinator

Jokainen työpäivä on vähän erilainen. Paljon tehtävää, palavereita ja haasteita. Jos päivät muuttuvat tyy… read story >

Karri

Ohjelmistokehitystä laidasta laitaan: suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja niin edelleen. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›