Browse stories

Hanna, projektipäällikkö

Management and supervisory duties, Yritys

Julkaistu 1.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Tietojärjestelmätiede
Muut opinnot Matematiikka, fysiikka, taloustiede, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Lukuisten eri projektien aikataulujen hallintaa, asiakaskonsultointeja joskus asiakkaan luona, joskus puhelimitse tai sähköpostitse. Tiimin ajankäytön suunnittelu ja työtehtävien selvittely sekä ohjelmistosuunnittelu ja testaus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, esimiestaidot, järjestelmällisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin töihin soittamalla suoraan toimitusjohtajalle ja kertomalla kiinnostukseni tulla yritykseen töihin. Kerroin aiemmasta työkokemuksestani ja kiinnostuksestani koodaamiseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projekteihin liittyvät käytännön kurssit ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja teknisemmistä kursseista olen saanut pohjaa esimerkiksi ohjelmien suunnitteluun ja testaamiseen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Älä kahmi liikaa kursseja ja uuvuta itseäsi liialla opiskelulla. Opiskeluaika on ainutlaatuista ja siitä pitää muistaa nauttia! Töitä ehtii kyllä tehdä myöhemminkin!

More stories

J

sap-konsultti

Tyypillinen työpäiväni sisältää paljon asioiden ja tehtävien järjestelemistä sekä uusien asioiden opettel… read story >

Pekka

Valtaosan työpäivästäni käytän asioiden organisointiin ja delegointiin. Tämä tapahtuu keskustellen, sähkö… read story >

mrh

senior consultant

Paljon sähköpostien lukemista ja vastaamista, sekä eri asiantuntijoiden töiden koordinointia ja tekijöide… read story >

Sari

yrittäjä

Myyntiä (tarjousten tekemistä, asiakaskontaktointi), projektien tai koulutuksien suunnittelu/toteutus, ha… read story >

Katja

opiskelija

Opiskelen toista tutkintoa, en siis ole työelämässä täysipäiväisesti (tai nyt opintoja viimeistellessäni … read story >

Ari

tietohallintojohtaja

Johtoryhmää, ohjausryhmää, toimittajatapaamisia, asiakaskäyntejä, kehityskeskustelujen pitämistä, taloude… read story >

Mari

Päiväni koostuvat matkustamisesta, puhelinpalavereista, maiden myynnin ohjaamisesta sekä tuloksen ennusta… read story >

Laura

team manager

Paljon palavereja, paljon sähköposteja, tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kommunikointia, organisoin… read story >

Tuomo

koordinator

Jokainen työpäivä on vähän erilainen. Paljon tehtävää, palavereita ja haasteita. Jos päivät muuttuvat tyy… read story >

Karri

Ohjelmistokehitystä laidasta laitaan: suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja niin edelleen. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›